Brändi-konsepti & taustatarina

PLAY PAUSE

Brändikonsepti

Napapiirillä sijaitsevan Rovaniemen rooli arktisella alueella on vahva. Se on syntynyt kansainvälisen yhteistyön ja vaikuttamisen, tutkimuksen ja koulutuksen sekä osaamisen kautta.

Arktisen alueen merkitys kasvaa maailmanlaajuisesti. Arktisena pääkaupunkina osoitamme johtajuutta ja halua olla edelläkävijä, jonka kanssa on hedelmällistä tehdä yhteistyötä.

Rovaniemi osallistuu, luo suhteita, johtaa keskustelua ja vakiinnuttaa itsensä alueelliseksi veturiksi elinvoimaisena kaupunkina, matka- ja investointikohteena sekä arktisen osaamisen keskuksena. Arktisen pääkaupungin menestys ja vetovoima säteilevät hyvää koko alueelle.

Rovaniemi ei seuraa yhtä punaista lankaa, yhtä totuutta, vaan lankoja on kolme. Kun ne punotaan yhteen syntyy yksittäistä lankaa vahvempi köysi. Ja kun köyttä vedetään yhdessä, samanlainen arvopohja ja asenne mielessä, olemme arktinen pääkaupunki – kaupunki kaikille aisteille.

Olemme arktinen pääkaupunki

Arktisella pääkaupungilla on jotain, mitä muilla ei ole. Elämme itsevarmasti ja avoimin mielin nykyhetkessä. Uskallamme katsoa tulevaisuuteen sekä luoda kunnianhimoisia ja rohkeita ideoita, jotka ovat kiinnostavia myös kansainvälisesti.

Olemme pohjoisen taian koti, joka pursuaa arktista osaamista, omintakeisuutta ja asennetta. Elämänrytmimme on kiehtovan erilainen. Sitä ylläpitää yli 60000 rovaniemeläistä sekä täällä vierailevat lukuisat ystävämme.

Rovaniemellä, Euroopan laajimmalla kaupungilla, on värikäs historia, jonka kerroksia tuomme esiin uusin tavoin. Olemme paljon enemmän kuin jälleenrakennettu kaupan, liikenteen, hallinnon ja matkailun keskus.

Kun Rovaniemen valitsee kotikaupungikseen, voi olla varma, että se herättää kutkuttavaa kateutta, kertoo rohkeudesta ja antaa kenen tahansa persoonaan särmää. Valikoitui asuinpaikaksi sitten eläväinen keskusta tai jokin sitä ympäröivistä kylistä, voi täällä kokea aidointa Lappia ja vahvaa yhteishenkeä.

Arktinen
kotikaupunki

Mistä Rovaniemen tunnistaa
ainutlaatuiseksi kotikaupungiksi?

 • kasvu, kehitys ja into
 • historia ja perinteet
 • pohjoinen luonto ja ulottuvuus

Pohjoisen
taian koti

Mistä muodostuu ainutlaatuinen pohjoisen taian koti?

 • ilmiöiden ja elämysten kaupunki
 • Joulupukin kotikaupunki
 • hyvinvointi ja kulttuuri

Arktisen
osaamisen koti

Miten erotumme joukosta kilpailussa osaajista ja investoinneista?

 • luovuus ja muotoilu
 • vastuullisuus ja kestävä kehitys
 • työn jälki ja laatu

Rovaniemi elää muutoksesta

Kun onnistumme muuttamaan näkökulmaamme ja olemustamme, syntyy

 • mahdollisuus muutokseen
 • syitä jäädä ja palata
 • ylpeyttä
 • uusi identiteetti
Kommentti asukaskyselystä
”Mittään ei saa tai parempaa ei tuu, jos ei rohkeasti muutu.”

Tutustu seuraavaksi ohjeistoon, joka esittelee Rovaniemen visuaalisen ilmeen, sekä kaikki kokonaisuuteen liittyvät elementit.

Siirry ohjeistoon