Brändikäsikirja
Vaihda taustaväri

Päivitetty: 28.5.2020

Brändikäsikirja

Lukijalle

Miten sinä voit rakentaa Rovaniemen identiteettiä?

Olemme tuottaneet yhteiseen käyttöön suunniteltuja materiaaleja, joihin lukeutuvat eri tunnukset, kirjasimet, symbolikirjasto, muotokieli, väripaletti sekä tämä brändikirja.

Materiaalit ovat ladattavissa brand.rovaniemi.fi sivustolta ja apua toteuttamiseen ja konseptin tulkintaan saa Rovaniemen kaupungin viestintäyksiköstä. Viestintäyksikkö on myös kaupunkikonsernin sisäinen tiedonlähde, sparraaja ja brändin hallinnasta vastaava tukija.

Rovaniemen yhteisen identiteetin kannalta on kuitenkin kaikkein olennaisinta, että teemme ja kehitämme kaupunkia, palveluita, tuotteita ja yleistä viihtyvyyttä samalla asenteella. Mikäli sinulla on kehitysehdotuksia, palautetta tai kaipaat keskustelua jostain sinulle tärkeästä aiheesta, niin olemme pelkkänä korvana.

Kiitos, että saamme rakentaa Rovaniemeä, arktista pääkaupunkia, kanssasi.

ROVANIEMI-logo-sininen
Rovaniemi-ooh-mockup
6
Rovaniemen-makuja-juliste-mockup
asukkaat-kuvissa
ROVANIEMI-logo-sininen
Rovaniemi-ooh-mockup
6
Rovaniemen-makuja-juliste-mockup
asukkaat-kuvissa
ROVANIEMI-logo-sininen
Rovaniemi-ooh-mockup
6
Rovaniemen-makuja-juliste-mockup
asukkaat-kuvissa

Näin brändi syntyy

Brändin olemus

Brändi on käytöstä, toimintaa ja todellisuutta. 

Rovaniemellä uskalletaan ja annetaan tehdä, kuunnellaan, tuetaan ja ollaan läsnä. Kaupunkimme on kiinnostava ja houkutteleva, koska täällä on mahdollista toteuttaa unelmiaan ja voida hyvin: luoda jotain, mikä saa loistamaan. 

Luomme Rovaniemestä kokoaan suuremman kaupungin asettamalla riman korkealle, pyrkimällä maailmanluokan laatuun ja välttämällä kompromissikulttuuria. Näitä ei tehdä brändikirjalla, vaan tarttumalla toimeen.

Toimintaamme ohjaavat arvot

Yhteinen, jaettu arvopohja ohjaa kaikkea toimintaamme ja päätöksentekoa. Arvot määrittelevät miten toimimme kun lähdemme luomaan virtaa, loistetta ja nostetta.

Turvallinen ja luotettava

Arvostamme turvallista, terveellistä ja suvaitsevaa elinympäristöä. Kaupungissa asukkaiden, yrittäjien ja matkailijoiden on helppoa ja luontevaa kohdata. Huolenpito, välittäminen ja luottamus ovat asioita, joiden suhteen ei tehdä kompromisseja.

Rovaniemeläisen sanaan ja tekoihin sekä päätöksiin ja linjauksiin voi luottaa. Edistämme oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa. Pidämme lupauksemme ja olemme rehellisiä. Toimimme pitkäjänteisesti ja johdonmukaisesti.

Inhimillinen ja lämmin

Rovaniemi on kokoaan suurempi, mutta se ymmärtää olla ihmisen kokoinen – inhimillinen. Olemme ystävällisiä ja vieraanvaraisia. Edistämme hyvän elämän mahdollisuuksia. Arvostamme avoimuutta, yhdessä tekemistä ja yhdenvertaisuutta. Erilaisuus on meillä luonnollista.

Arktisessa pääkaupungissa on myös kunnianhimoa ja tulisuutta. Se ei tarkoita ainoastaan temperamenttia, vaan myös välittämistä ja kykyä myötäeloon. Rovaniemeläinen tapa tehdä asioita on pohjoisen tyylikäs, mutta ennen kaikkea myös lämmin.

Rohkea ja luova

Rovaniemi kehittää ja kehittyy rohkeasti. Uskallamme tehdä asioita eri tavalla ja paremmin kuin ennen tai paremmin kuin muut.

Luovuutta ja uusia näkemyksiä arvostetaan, sillä elämä arktisissa olosuhteissa on aina vaatinut hieman enemmän ponnistelua tai erilaista näkökulmaa. Rohkeus ja luovuus ovat kaupungin ytimessä edelleen, mikä erottaa sen kilpailijoista. Rovaniemellä uskalletaan kokeilla ja visioida – sydän avoinna, vaikka välillä pelottaisi.

Asenne

 

 • Olemme rohkeasti avoimia uudelle.
 • Meillä on itseluottamus kohdillaan.
 • Myönteisyytemme luo inspiroivia tekoja, visioita ja arjen sujuvuutta.
 • Olemme aitoja ja päättäväisiä.

Äänensävy

Äänensävymme on optimistinen ja rakentava. Rakennamme ilmapiiriä, joka henkii luottamusta, yhteisöllisyyttä ja muutoshalukkuutta. Se ei ole nurkkakuntainen, mustavalkoinen, kielteinen, sarkastinen, nokitteleva tai poissulkeva.

Rovaniemen kaupunkibrändiin liitettävät arvot ovat hyvä ohjenuora kertoa kaupungista eri yhteyksissä. Rohkeasti, luovasti, lämpimästi, inhimillisesti ja luotettavasti viestivä kaupunki luo hyvän pohjan kaikelle.

Arvostamme ja vaalimme vahvaa empatiakykyä, tahdikkuutta, tilannetajua sekä vastuuntuntoa. Muuttuvassa maailmassa on osattava lukea yleisöjä ja asetella sanat kulloiseenkin tilanteeseen sopiviksi.

Osaamme ja uskallamme kuvailla asioita. Viestintää elävöitetään hyödyntämällä kerronnassa aistikokemuksia.

Voimme kuvitella miltä Rovaniemellä on kuulostanut tai tuoksunut markkinoilla vuonna 1881. Voimme visioida miltä Rovaniemen jokimaisema näyttää vuonna 2040. Nykyhetkessä voimme kertoa miltä 30 asteen pakkanen tuntuu poskipäissä tai minkälaisia makuja Rovaniemen ravintoloitsijat meille tarjoavat.

Ydinteemat

Keskitymme viestinnässämme ja teoissamme Rovaniemen vetovoimatekijöistä johdettuihin teemoihin. Näistä löydämme virtaa, loistetta ja nostetta ilmentäviä asioita.

Luomme teemoista inspiroituneina tarinoita kirjoittaen ja kuvaten. Paketoimme hyödyllistä tietoa kiinnostavaan muotoon. 

Tuomme esiin miten elämä Rovaniemellä sujuu ja mitä uutta täällä syntyy. Viestintämme luo energiaa – virtaa. 

Näytämme hehkuvan luonnon ympärivuotisesti ja miten ihminen voi kukoistaa ja loistaa Rovaniemellä. Kerromme onnistumisista ja merkittävistä teoista, jotka rakentavat nostetta kaikille.

Rovaniemi-ydinteemat Viestinnälliset teemat.

Löydä, luo ja jaa

Brändin ajattelutapa innostaa tutkimaan ja tekemään: pukemaan sanoiksi kaupungissamme tapahtuvan hyvän ja mielenkiintoisen. 

Luomme optimistista, eteenpäin katsovaa ja onnistumisistaan vilpittömästi ylpeää ilmapiiriä. Synnytämme mielikuvia ja energiaa, joka tempaa mukaansa. Innostumme ja innostamme – vahvistamme Rovaniemi-henkeä. 

Viestintämme on tarinankerrontaa, joka syventää käsitystä Rovaniemestä. Se luo virtaa, loistetta ja nostetta, jotka rakentavat arktisen pääkaupungin identiteettiä.

Kaupunki ja sen yhtiöt henkilöstöineen, asukkaat ja yritykset pystyvät hyödyntämään samaa ajattelumallia etsiessään tapoja kertoa itsestään.

Visuaalinen ilme

Rovaniemen ilme perustuu todellisiin asioihin. Sen kaikki inspiraatio tulee kaupungin historiasta, muodoista sekä pohjoisesta luonnosta. Tämä näkyy typografiassa, graafisissa elementeissä ja värimaailmassa. Ilme edustaa pitkäikäisyyttä, arvokkuutta ja merkityksellisyyttä.

Brändimateriaalien käyttöä valvoo ja ohjeistaa Rovaniemen kaupungin viestintäyksikkö. Kaupungin hallinnoimissa hankkeissa ja projekteissa pyritään aina noudattamaan Rovaniemen kaupungin brändikäsikirjan sisältöä ja ohjeistoa.

Rovaniemen kaupungin visuaalista ilmettä, mukaan lukien muun muassa logoa, merkkiä ja tunnusta voi käyttää vain kaupungin yhteistyökumppani tai muu taho, joka on saanut näiden käyttöön luvan kaupungin viestintäyksiköltä. 

Logoa, tunnusta ja merkkiä on käytettävä hyvää tapaa noudattaen eikä niitä saa käyttää aatteellisiin, poliittisiin tai uskonnollisiin tarkoituksiin. Logon, tunnusten ja merkin kaupallinen käyttö on kielletty. 

Visuaaliseen ilmeeseen kuuluu myös symbolikirjasto, joka on jatkossa ladattavissa vapaaseen käyttöön. Symboleita voi käyttää esimerkiksi kirjoituksena tai koristeena – haastammekin yrityksiä, yhteisöjä, kaupunkilaisia ja Rovaniemestä kiinnostuneita rohkeasti kokeilemaan minkälaisia tarinoita ja konkreettisia asioita Rovaniemi-symboleilla syntyy! Kaupungin uudistettu väripaletti on myös oiva tapa ilmentää yhteenkuuluvuuden tunnetta.

Tunnukset

Rovaniemi-logo

Rovaniemi-logo on rekisteröity tavaramerkki. Se rakentuu R-merkin sekä Rovaniemi-tekstitunnuksen yhdistelmästä joko pysty- tai vaaka-asettelulla.

Logoa käytetään kaikessa Rovaniemen kaupungin viestinnässä ja markkinoinnissa itsenäisenä tunnuksena, jolloin samalla käyttökohteella (sivulla, julisteessa, kuvassa tai lomakkeessa) ei tulisi olla muita kaupungin tunnuksia.

Rovaniemi-logo on tarkoitettu käytettäväksi erityisesti silloin, kun kaupunki viestii läsnäoloaan, tukeaan tai osallisuuttaan kolmansien osapuolien tai kumppanien hankkeissa, projekteissa, tapahtumissa tai tiloissa.

Kaupungin omissa materiaaleissa käytetään R-merkkiä tai tekstitunnusta sekä ilmeen muita elementtejä.

Rovaniemi-logo

Logon suoja-alue ja minimikoko

Rovaniemi-logon suoja-alue on kolme kertaa O-kirjaimen korkeus mitattuna elementtien uloimmista pisteistä joka suuntaan.

Minimikoko:
Rovaniemi-logo pysty 20 mm leveys.
Rovaniemi-logo vaaka 32 mm leveys.

Rovaniemi-logo-pino Rovaniemi-logo-pino-suoja-alue
Rovaniemi-logo pysty asettelu. Minimikoko on 20 mm logon leveys.
Rovaniemi-logo-vaakana Rovaniemi-logo-vaakana-suoja-alue
Rovaniemi-logo vaaka asettelu. Minimikoko on 32 mm logon leveys.

Rovaniemi-logon virheellinen käyttö

Rovaniemi-logosta tulee käyttää ainoastaan sen originaalitiedostoja. Kaikki muu muokkaaminen, venyttäminen ja tehosteiden käyttö on kiellettyä.

Rovaniemi-logoa tulee käyttää harkitusti ja tarkoituksenmukaisesti. Alla on esitelty virheellisiä ja kiellettyjä käyttötapoja.

 1. Logo ei erotu taustasta (ei riittävää kontrastia).
 2. Logo sijoitettu toisen irrallisen elementin päälle.
 3. Logon mittasuhteet vääristyneet.
 4. Tehosteiden käyttö, kuten heittovarjo, hehku ja muut 3D-tehosteet.
 5. Logo on käännetty vinoon.
 6. Logo sijoitettu toisen elementin sisälle.
 7. Logo värjätty eri väreillä.
 8. Logon laatu ei ole riittävä.
Rovaniemi-logon väärinkäyttö

Merkki

R-merkki on Rovaniemen kaupungin ensisijainen tunniste viestinnässä ja markkinoinnissa. Sen historiallisesta esikuvasta yksinkertaistettu ja kulmikas, koristeellisen kaunis muotoilu tekevät merkistä selkeän ja tunnistettavan. Ylöspäin osoittavat terävät muodot kuvastavat nostetta ja energiaa – kaupungin eteenpäin vievää voimaa.

Merkkiä käytetään itsenäisenä tunnisteena, jollaiseksi se muotoilunsa ja tunnistettuvuutensa myötä sopii mainiosti. Merkki toimii niin profiilikuvissa, pienen tilan sovelluksissa kuin esimerkiksi web-selaimen osoiterivin ikonina.

Merkkiin voidaan yhdistää Rovaniemen kaupungin hallinnon alaisten tahojen ja kohteiden nimiä. Merkki luo tunnistettavan visuaalisen yhteyden Rovaniemen kaupunkiin, ja sen yhteydessä käytettävät tekstitarkenteet edustavat esimerkiksi kaupungin hallinnoimia rakennuksia, oppilaitoksia ja käyntikohteita sekä valikoituja kaupunkikonserniin kuuluvia yrityksiä.

Merkki esiintyy myös Rovaniemi-logon osana.

R-merkki-intro

Merkin rakenne

R-merkin minimikooksi on määritelty 7 mm (merkin leveys). Pienessä koossa on tärkeä varmistaa että luettavuus ja tunnistettavuus säilyy. 

Näyttösolvelluksissa minimikooksi on määritelty 12 pikseliä (merkin leveys).

R-merkki minimikoko R-merkin minimikoko on 7 mm tai 12 px leveys.

Merkin suoja-alue

R-merkin käytössä tulee noudattaa määriteltyä suoja-aluetta. Suoja-alue on merkin korkeus jaettuna kahdella. Suoja-alueesta rakentuu laatikko, jonka sisälle ei saa tuoda muita elementtejä.

Merkkiä voidaan käyttää laatikon sisällä brändiväreillä väritettynä. 

R-merkki-suoja-alue-X Suoja-alue määräytyy kun puolet R-merkin korkeudesta lisätään merkin ympärille.
R-merkki-03
R-merkki sinisellä taustalla
R-merkki-04
R-merkki punaisella taustalla
R-merkki-03
R-merkki sinisellä taustalla
R-merkki-04
R-merkki punaisella taustalla
R-merkki-03
R-merkki sinisellä taustalla
R-merkki-04
R-merkki punaisella taustalla

Merkki tunnisteena digitaalisilla alustoilla

Profiilikuvissa, sovellusten tai verkkosivujen tunnisteissa, merkki erottuu ja on tunnistettava pienessäkin koossa.

R-merkki tunnisteena digitaalisilla alustoilla. Profiilikuvana, sovellusten tai verkkosivujen tunnisteena.

Merkki osana muita tunnuksia

Rovaniemen kaupungin yksiköille ja kaupungin alaisille laitoksille, alueille tai rakennuksille voidaan luoda oma tunnus R-merkkiä hyödyntämällä. Merkki sijoitetaan tekstitarkenteen vasemmalle puolelle. Merkkiä ei saa käyttää osana muita tunnuksia ilman kaupungin myöntämää lupaa.

R-merkki ja yksiköiden nimi

Tekstitunnus

Rovaniemi-tekstitunnus on kaupungin virallinen sanallinen tunnus. Sen muotoilussa on yhdistelty Rovaniemen historiallista kerrostumaa sekä modernia, minimalistista tyyliä. Tekstitunnusta voidaan käyttää kolmella tapaa.

Kun halutaan huomiota, tekstitunnusta käytetään isokoisena ja se asetetaan huomion keskipisteeksi valo-, videokuvan tai yhtenäisen väripinnan päälle. Tällöin sen läheisyyteen ei ole suotavaa tuoda muita graafisia elementtejä.

Pienikokoisena tekstitunnus on pääasiallisesti nk. allekirjoittavassa roolissa, jolloin se ei hae huomiota käytettävissä olevalla pinnalla, vaan jättää pinnan hyödyntämisen kokonaan kuvalliselle tai tekstuaaliselle ilmaisulle. Tällöin merkki sijoitetaan käyttöpinnan alareunaan. Poikkeuksen tähän muodostaa kaupungin verkkosivut, joilla tekstitunnus on mukana esimerkiksi navigaatioelementissä.

Rovaniemen kaupungin eri toimialat, palvelualueet ja palveluyksiköt saavat seurakseen Rovaniemi-tekstitunnuksen. Tekstitunnus sijoitetaan ylemmälle riville, ja alemmalle riville kirjoitetaan tarkenne toimialan, palvelualueen tai -yksikön nimi.

Tekstitunnus esiintyy myös Rovaniemi-logon osana.

Rovaniemi-tunnus

Tekstitunnuksen rakenne

Tekstitunnuksen minimikooksi on määritelty 20 mm / 70 pikseliä (tekstitunnuksen leveys). Pienessä koossa on tärkeä varmistaa että luettavuus ja tunnistettavuus säilyy.

Rovanimie-tekstitunnus minimikoko Printissä pienin koko 20 mm leveys ja näyttösovelluksissa pienin koko 70px leveys.

Tekstitunnuksen suoja-alue

Tekstitunnuksen suoja-alue on kolme kertaa O-kirjaimen korkeus. Tälle alueelle ei tule sijoittaa muita elementtejä ja taustan tulee olla rauhallinen. Minimi suoja-alue on yhden O-kirjaimen korkeus, jota käytetään vain tarkkaan harkituissa sovelluksissa.

Suoja-alue on kolme kertaa O-kirjaimen korkeus mitattuna tunnuksen uloimmista pisteistä joka suuntaan.

Tekstitunnus ja alaviite

Tekstitunnusta käytetään toimialojen, palvelualueiden ja palveluyksiköiden yhteydessä. Tällöin alaviitteen muodostaa esimerkiksi palvelualueen nimi.

Vaakuna

Rovaniemen vaakunaa käytetään hillitysti virallisissa ja juhlallisissa yhteyksissä. Vaakuna näyttäytyy itsenäisesti tai Rovaniemi-tekstitunnuksen kanssa, kun kaupunki viestii virallista arvovaltaa ja viranomaisasemasta muistuttavista erityisistä asioita.

Vaakunasta käytetään aina yksiväristä versiota. Ainoan poikkeuksen tähän tekevät

 • Perinteisen vaakunan näkyminen Heraldisena kaupungin omissa tiloissa.
 • Vaakunan näkyminen merkittävien juhlallisuuksien yhteydessä. Näihin lukeutuvat:
  • merkkipäivät
  • kutsuvierastilaisuudet
  • poliittiset ja valtiolliset vierailut
Rovaniemi-vaakuna-valkoinen Rovaniemi-vaakuna-musta

Värit

Rovaniemen kaupungin väripaletti koostuu kolmesta sävystä: sininen, punainen ja valkoinen. Nämä värit muodostavat harmonian, joka on raikas sekä tunnistettava. Värien sävyt ovat syviä, jolloin ne huokuvat myös arktisen pääkaupungin arvokkuutta ja perinteitä. Musta toimii lisävärinä sovelluksissa ja leipäteksteissä tarpeen mukaan ja siitä voidaan käyttää vaaleampia sävyjä.

Rovaniemi-varit

Väriarvot

Neliväripainatuksessa tulee käyttää määriteltyjä CMYK värisävyjä. Digitaalisessa ympäristössä väreistä tulee käyttää RGB-värejä.

Kulta tai hopea folio- ja metallisävypainatusta voidaan käyttää yhdessä väripaletin kanssa.

Sininen – Rovaniemi Blue

RGB 38, 34, 78
WEB #26224E
CMYK 100, 85, 0, 39
PMS 280 C

Punainen – Rovaniemi Red

RGB 226, 13, 24
WEB #E20D18
CMYK 0, 95, 100, 0
PMS 485 C

Valkoinen

RGB 225, 225, 225
WEB #FFFFFF
CMYK 0, 0, 0, 0
Paperi

Musta

RGB 0, 0, 0
WEB #000000
CMYK 0, 0, 0, 100
PMS Pantone Black C

Mustasta voidaan käyttää prosenttisävyjä 10-100 % väliltä.

Värien käyttö

 

a. Tunnuksissa
Lähtökohtaisesti tunnuksista käytetään sinistä tai valkoista versiota. Tunnusten käyttö on sallittua toteuttaa myös punaisella ja mustalla brändivärillä. Näissä tapauksissa on varmistettava, että luettavuus on riittävä, eikä yleisvärityksestä tule levoton.

Värillistä taustaa vasten käytetään pääosin tunnuksia valkoisena. Tarpeen mukaan voi käyttää myös muita brändivärejä.

Kaupungin ja sen yhteistyökumppanien yhteisissä materiaaleissa käytetään tyypillisesti tunnuksista sinistä, valkoista tai mustaa versiota.

b. Kehyksissä ja muodoissa
Kolmen brändivärin käyttö yhdessä kehyksen ja ikkunamuotojen kesken mahdollistavat voimakkaan kontrastin, sekä omaperäistä tyyliä sovelluksiin.

c. Taustoissa
Suositeltavaa on käyttää valkoista tai sinistä taustaväriä, joka toimii parhaiten isoissa pinnoissa. Valkoisella taustalla luodaan ilmavuutta ja selkeyttä. Punainen toimii tällöin korostevärinä eri elementeissä.

Typografia

Rovaniemi-kirjasin

Rovaniemi-kirjasimen suuraakkoset ovat saaneet vaikutteita kaupungista löytyneistä erilaisista tekstityyleistä sekä rakennusten, opasteiden ja katujen kyltityksistä. Osa inspiraation kohteista on edelleen näkyvillä, mikä luo sillan menneen ja nykyhetken välille.

Rovaniemi-kirjasimen-vaikutteita

Rovaniemi-kirjasin luo Rovaniemen kaupungin markkinointiviestinnälle tunnistettavan typografisen ilmeen. Kirjasin on ensisijaisesti suunniteltu käytettäväksi otsikoissa suuraakkosina. Rovaniemi-kirjasinta käytetäänkin vain esitteissä, kampanjoissa, kulkuopasteissa, sovelluksissa. Käytöstä muissa materiaaleissa, tulee olla yhteydessä Rovaniemen kaupungin viestintäyksikköön.

Rovaniemi-kirjasin-ABC

Huom! Rovaniemi-kirjasimen käyttöön vaaditaan Rovaniemen kaupungin viestintäyksikön myöntämä lupa.

Muu typografia


Otsikoissa ja tekstinostoissa käytetään Titillium Web -kirjasinta, joka korvaa Rovaniemi-kirjasimen silloin kun se ei ole käytettävissä tai sovellettavissa. Titillium Web -kirjasimesta käytetään otsikoissa Semi-bold leikkauksia.

Leipäteksteissä kirjasimen toimii Lora. Se on lämminhenkinen ja maltillisella kontrastilla varustettu kirjasin, joka on optimoitu toimimaan hyvin leipätekstinä näytöllä sekä painotuotteissa. Lisäksi se soveltuu käytettäväksi pienikokoisena, säilyttäen luettavuutensa. Lora-kirjasimesta voidaan käyttää leipätekstissä regular, italic ja bold leikkauksia.

Titillium Web ja Lora-kirjasimet ovat Google fontteja ja siten myös käytettävissä G Suite -työkaluissa.

Tekstihierarkia


Otsikot
Otsikoiden rivivälin tulee olla sama kuin fontin pistekoko.

Leipäteksti
Leipäteksteissä käytetään rivivälinä 120 %. Näin ollen, jos leipäteksti on 10 pt niin riviväli on 12 pt.

Typografia-tekstikoko

Symbolit

Rovaniemelle on luotu 60 symbolin kokoelma, joka on saanut inspiraationsa kaupungista löytyvistä muodoista, rakennelmista ja perinteistä. Kokoelma on toteutettu kirjasimena, joten sitä voi hyödyntää monipuolisesti ja helposti.

Vaikutteet Rovaniemi symboleihin

Rovaniemi-symboleilla on mahdollista rikastaa pintoja, käyttää ornamentteina tai yksittäisinä elementtinä kuvituksen tukena. Symboli-kirjasinta voi käyttää kuten mitä tahansa fonttia.

Rovaniemi-symbolit
Rovaniemi-symboli-kirjasin Rovaniemi Symboli-kirjasimella kirjoitettu ”tervetuloa rovaniemelle”.
Rovaniemi Brushes Rovaniemi Symbolit Brush Set – Symboleista on saatavilla Adobe Illustrator -siveltimet.

Lue lisää symboleiden käytöstä: Muodot symbolinauhoilla

Huom! Rovaniemi symboli -kirjasimen ja -siveltimien käyttöön vaaditaan Rovaniemen kaupungin viestintäyksikön myöntämä lupa.

esimerkki-alikulku
esimerkki-symbolit-kuvituksessa
esimerkki-muraali-symbolit
esimerkki-alikulku
esimerkki-symbolit-kuvituksessa
esimerkki-muraali-symbolit
esimerkki-alikulku
esimerkki-symbolit-kuvituksessa
esimerkki-muraali-symbolit

Ilmeen elementit

Visuaalisen ilmeen elementtejä ovat kehys ja ikkunamuodot pelkistettyinä sekä symbolinauhoilla koristeltuina. Ne tuovat Rovaniemen visuaaliseen ilmaisuun tunnistettavuutta ja jämäkkyyttä.

Kehys

Yksi tunnistettava elementti on kehys. Kehyksen paksuus seuraa kulmaan sijoitetun R-merkin laatikon kokoa. Kehyksen paksuus on joko koko merkin laatikon korkeus tai puolet siitä. Kehyksen paksuus on sama jokaisella reunalla, väri voi olla sininen, punainen tai valkoinen.

Kehystä käytetään enimmäkseen kansissa ja sovelluksissa joissa on reilusti tilaa hengitttää. Kehys ei ole pakollinen, kun tila käy ahtaaksi tai pinta-ala on pieni.

R-merkin laatikko määrittää kehyksen paksuuden.
ROVANIEMI-kehys-ja-tunnus-asettelumalli
ROVANIEMI-kehys-ja-tunnus-asettelumalli2
ROVANIEMI-kehys-ja-tunnus-asettelumalli3
ROVANIEMI-kehys-ja-tunnus-asettelumalli4
ROVANIEMI-kehys-ja-tunnus-asettelumalli
ROVANIEMI-kehys-ja-tunnus-asettelumalli2
ROVANIEMI-kehys-ja-tunnus-asettelumalli3
ROVANIEMI-kehys-ja-tunnus-asettelumalli4
ROVANIEMI-kehys-ja-tunnus-asettelumalli
ROVANIEMI-kehys-ja-tunnus-asettelumalli2
ROVANIEMI-kehys-ja-tunnus-asettelumalli3
ROVANIEMI-kehys-ja-tunnus-asettelumalli4

Ikkunamuodot

 

Tarina ikkunamuotojen taustalla

Rovaniemeltä löytyy omintakeisia ikkunamuotoja, jotka herättävät ihastusta. Olemme tuoneet kolme tunnistettavaa muotoa osaksi kaupungin visuaalista ilmettä ja tarinankerrontaa. Muotojen alkuperä on Rovaniemen jälleenrakentamisessakin vahvasti vaikuttaneen arkkitehti Ferdinand Salokankaan käsialaa.

Ikkuna on vertauskuva sille miten näemme ja koemme asioita omasta tarkastelupisteestämme. Toisaalta taas avaamme mahdollisuuden kurkata sisään ja näyttää mitä kaupungista löytyy. Ikkunoista voi katsoa menneeseen, nykyhetkeen tai tulevaisuuteen. Ne tuovat ilmeelle kerronnallista perspektiiviä ja tunnistettavuutta.

Rovaniemi-muodot

Ikkunamuotojen avulla syntyy uudenlaisia tapoja tulkita Rovaniemen synnyttämä ja sen edustama virta, loiste sekä noste visuaalisesti. Näkymästä voi luoda satoja, ellei tuhansia erilaisia versioita pyörittämällä, muuttamalla kokoa tai katselukulmaa. Muotoja käytetään taustakuvioina, kuvaikkunoina (kuvamaskina), 3D-elementteinä, sekä yksittäisinä symboleina ja väripintoina.

Muotoja ei saa muokata. Käytä aina muotojen originaalitiedostoja.

Rovaniemi-muodot-mask Ikkunamuotojen maskit.
Rovaniemi-opacity-muodot Kuvan esittäminen kolmen muodon sisällä. Opasiteetti läpinäkyvyys asetettuna 100, 75 ja 50 prosenttia.

Muodot symbolinauhoilla

Kolmea ikkunamuotoa voidaan kehystää symbolinauhoilla. Näitä muotoja käytetään osana visuaalista ilmettä kuvien päällä ja taustakuvituksissa.

Kehyksen kanssa käytettynä pyritään valitsemaan symbolinauhalle eri väri, kuin kehyksen väri. Näin kaikki kolme brändiväriä tulevat esiin vahvemmin eri sovelluksissa.

Rovaniemi symbolinauhat 6kpl Ilmeessä toistuu kuusi symbolinauhaa. Nämä symbolinauhat kuvaavat loistetta (1,2), virtaa (3,4) ja nostetta (5,6). Myös muita symbolinauhoja voi esiintyä eri yhteyksissä.
Ikkunamuodot-symbolinauhoilla1 Ikkunamuodot-symbolinauhoilla4
Symbolinnauha 1. ja 4. ikkunamuodon ympärillä.

Käyttöesimerkkejä

Näiden Rovaniemi brändielementtien avulla syntyy uudenlaisia tapoja tulkita Rovaniemen synnyttämä ja sen edustama virta, loiste sekä noste visuaalisesti. Näkymästä voi luoda satoja, ellei tuhansia erilaisia versioita pyörittämällä, muuttamalla kokoa tai katselukulmaa. 

Alla muutamia esimerkkejä brändielementtien käytöstä.

Ilmeen-elementit-1 Esimerkki: Punainen kehys ja ikkunamuoto. Pintoja voi myös jakaa värillä, jolloin kolme pääväriä tulee vahvasti esiin.
Ilmeen-elementit-2 Esimerkki: Sininen kehys, kuvan käyttö ikkunamuodon sisällä, symbolinauha kuvan päällä. Muotojen kulmaa voi muuttaa niin että se palvelee kuvaa parhaiten.
Ilmeen-elementit-3 Esimerkki: Valkoinen kehys, kuva ja ikkunamuoto symbolinauhalla kuvan kulmassa.
Ilmeen-elementit-4
Muotojen-kaytto-01
Muotojen-kaytto-02
Muotojen-kaytto-04-wide
Ilmeen-elementit-4
Muotojen-kaytto-01
Muotojen-kaytto-02
Muotojen-kaytto-04-wide
Ilmeen-elementit-4
Muotojen-kaytto-01
Muotojen-kaytto-02
Muotojen-kaytto-04-wide

Taittopohjat

Peruspohjat

Valmiit A4 peruspohjat, jotka sisältävät sisältösivun asettelumallit ja tyylit.

 • Rovaniemi-peruspohja A4 (Google Docs)
 • Rovaniemi-peruspohja-kansilehti A4 (Google Docs)

Ammattipohjat

Rovaniemen kaupungille on tehty valmiita taittopohjia, jotka sisältävät esimerkkejä sisältösivujen asettelua varten. Ammattipohjat ovat suunniteltu taittoa tekeville. Tiedostot sisältävät sivupohjat sekä tyylit. Sivuja voi vaihdella, poistaa ja muokata tarpeen mukaan. Ammattipohja voi vaatia Rovaniemi-kirjasimen.

 • Rovaniemi A4 taittopohja (InDesign/Rovaniemi-kirjasimella)
 • Rovaniemi ilmoituspohja (InDesign)

Rovaniemi kuvissa

Valokuvaohjeisto

Kuvaohjeistossa keskitytään pääosin opastamaan ammattitason valokuvaajia ja kokeeneempia valokuvauksen harrastajia, jotka toimivat brändiviestinnän kuvaamisen parissa intensiivisemmin.

Päivittäisessä, spontaanissa tekemisessä kaupungin oman henkilöstön olisi hyvä hakea tunnelmaltaan kuvia, jotka keskittyvät tuomaan virtaa, loistetta ja nostetta esiin arkisistakin tilanteista.

Kannustamme kokeilemaan rohkeasti – Rovaniemi ja rovaniemeläiset tarjoavat varmasti lukuisia mahdollisuuksia tallentaa kaupungin arkea ja juhlaa millä tahansa kameralla.

 

Rovaniemi on vastakohtien kaupunki, mikä säväyttää ja saa kenet tahansa hymyilemään. Vastakohtia kannattaa siis pyrkiä hyödyntämään kuvallisessa ilmaisussa, sillä ne muistuttavat siitä, miten hienosti asiat täällä sekoittuvat ja tuovat jotain ainutlaatuista ulottuvillemme. Kuvitellaan vaikka tilanne, jossa ensin tien ylittää porotokka ja sitten minuuttia myöhemmin juhliva ryhmä opiskelijoita. Tai se, että ravintolassa pöydän alle kurkatessa voi sulassa sovussa bongata korkokengät ja talvisaappaat vierekkäin.

 

Rovaniemen kuvissa näkyy ja tuntuu omintakeisuus, optimistisuus, uuden luominen ja yhteistyö. Jokaisesta kuvasta on löydettävissä virta, loiste tai noste, kun kuva esitetään sopivassa kontekstissa sanomaa tukevien saatesanojen kera.

Virta kuvista löytyy arjen sujuvuutta, energiaa ja muutosta. Loiste näkyy kuvissa hohtavana luontona, mutta myös positiivisuutta hehkuvina asukkaina, vierailijoina ja yrittäjinä.

Kun Rovaniemi kommunikoi nostetta, käytetään kuvissa esimerkiksi yritysmaailman onnistujia tai kaupunkiin uudenlaista henkeä luovia tapahtumia. Rovaniemi on kuvissaan kansainvälinen.

Virta

Rovaniemellä on virtaa. Virta näkyy kuvissa ihmisten kiinnostuksena uusia asioita kohtaan, avoimuutena ja rohkeutena muuttua. Ihminen, joka säteilee Rovaniemen virtaa, on liikkeessä, läsnä ja aktiivinen.

Kun näytämme virtaa, tarkoitamme itseluottamusta näyttää rosoisiakin asioita itsestämme ja kaupungistamme. Kuvissa virta näkyy liikkeenä, soljuvana liikenteenä, uuden rakentamisena ja yleisenä sujuvuutena.

Erottuvat ja geometriset linjat kaupungin arkkitehtuurissa ja infrastruktuurissa luovat kaupunkitilaan eräänlaisia kehyksiä. Huolellinen sommittelu antaa kuvalle kiintopisteen ja voimaa niin kuvan rakenteeseen kuin syväterävyyteenkin. Tarkennusalueen tulee olla syvä. Kuvat ovat vahvoja ja todenmukaisia.

Virta

Loiste

On kyseessä sitten talven hohtavat hanget, taivaalla loimuavat revontulet, vehreiden lehtien läpi paistava keskiyön aurinko tai ihmisistä säteilevä positiivinen hehku, Rovaniemi loistaa ympäri vuoden.

Rovaniemi on valoisa. Valoisuutta ja hohtoa korostavat kuvat ovat taustavalaistuja ja kirkkaita. Kaupunkimiljööseen sijoittuvat kuvat leikittelevät heijastuksilla ja säteillä. Luonnossa valo tanssahtelee esimerkiksi havupuiden havujen välissä ja se kimmeltää veden ja jään pinnoilla.

Jos virta ilmentää erilaisten piirteiden voimakkuutta ja muutosta, loiste tallentaa ne hetket, jolloin ihmiset ja heidän tarinansa pursuavat positiivista energiaa. Rovaniemeläisten aitous säteilee heidän olemuksestaan.

Loiste

Noste

Rovaniemi on innovatiivinen ja innostava arktisen osaamisen keskus. Uusia osaajia hakeutuu kaupunkiin, koska kaupunki kannustaa kasvuun ja hyvään elämään. Siitä on tullut ylpeyden aihe, joka synnyttää menestystarinoita. 

Noste kuvissa keskitytään siihen, mikä tekee tarinasta ainutlaatuisen. Rovaniemeläisessä osaamisessa on luonnetta, joka inspiroi muita entistä parempiin saavutuksiin ja tekoihin. Valokuvissa noste esitellään elämäntapana, osaamisena ja asenteena, joka nostattaa koko kaupungin olemusta.

Konteksti luodaan kuviin kertomalla tarina laajoilla, tilavilla kuvilla, joihin kytketään yksityiskohtia. Niiden kautta päästään lähelle, iholle. Yhdessä kuvat muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden.

Noste

Brändivärit kuvissa

Värilämpötilaa säädetään aavistuksen kylmäksi, mutta varoen, ettei se käänny liikaa magentaan päin. Oranssi, keltainen ja vihreä ovat vähemmän kylläisiä, mikä korostaa brändin ydinvärejä. Koska väri on subjektiivinen asia, käsitte jokaista kuvaa erikseen yhtenäisyyden luomiseksi.

Syvät mustat, nostetut keskisävyt ja pehmeät valkoiset. Pilvisinä päivinä tasainen valkoinen taivas on suositeltava. Vain varjot sävy 236º, Saturaatio 10%, Painotus 90%.

 

Colour

Historian esittäminen

Rovaniemen kuvallinen ilmaisu henkii aitoutta, luonnollisuutta ja spontaaniutta. Historian pyörteistä on mahdollista löytää valtavasti inspiraatiota nykyhetkeen ja tulevaisuuteen. Rovaniemi ottaa kuvallisessa ilmaisussa käyttöön myös historialliset kuvat, joita löytyy mm. kaupungin arkistosta, maakunta-arkistosta, Lapin maakuntamuseon kuva-arkistosta sekä valikoiduista yksityiskokoelmista. 

Historiakuvien käytön yhteydessä kommunikoidaan myös virtaa, loistetta ja nostetta; yhdistämällä kehityksen, muutoksen hengen, saavutukset ja eteenpäin katsovan asenteen. Peilatessa historiaa on mahdollista tuntea muutoksen tuulet ja olla ylpeä siitä, mitä arktisessa pääkaupungissa on saatu aikaan.

Mustavalkoiset kuvat sävytetään kevyen siniseksi Split Tone -säätöjen avulla. Sävy 236º, painotus 90%, kirkkaus saturaatio 5%, varjot saturaatio 30%.

Historical

Elementit

 

Esiintyjät

Aitoja ihmisiä. Paikallisia, vierailijoita, työntekijöitä, opiskelijoita ja eri taustaisia osaajia. Hetkestä (kollaasi vasemmalla). Kameran huomaaminen (kollaasi oikealla).

 

People

Ympäristö

Puhdas, raaka ja koskematon. Vahva suora linja muodostaa kuvan perustan.

Places

Sommittelu

 

Pääkuva (ylhäällä vasemmalla)

Pääkuvat ovat brändikuvia. Kokonainen tarina on mahdollista kertoa yhdellä kuvalla. Pääkuvia käytetään kansikuvina tai otsikoiden kanssa. Kuvat ovat tyyliltään suoraviivaisia. Luonnollinen kuvakulma ja sopiva katseluetäisyys määrittelevät kuvan. Keskitettyä ja symmetristä. Kova ja syvä terävyysalue.

Yksityiskohdat (alhaalla vasemmalla)

Yksityiskohtakuvat ilmaisevat sen, mitä ei voi nähdä, tai antavat enemmän merkitystä pääkuvalle. Käytetään myös graafisten ja kirjallisten elementtien yhteydessä ilmaisemaan tunnetta.Käytetään avaamaan syvemmin pääkuvan tarinaa. Pehmeässä tarkennuksessa on kuvien värien ydin. Yksityiskohtaiset kuvat poikkeavat suorien linjojen jäykkyydestä.

Rinnastaminen (kuvapari oikealla)

Pää- ja yksityiskohtakuvia voi rinnastaa. 

Composition

Soveltaminen

 

Brändi (kuvapari vasemmalla)

Pääkuvissa esiintyy häivähdyksiä brändiväreistä. Kuvat keskittyvät virtaan, loisteeseen tai nosteeseen. Yksityiskohtia käytetään vahvistamaan brändivärejä.

Palvelut ja tapahtumat (kuvapari oikealla)

Yhdistämällä pääkuvia ja yksityiskohtia kerrotaan tarina. Näytä tilaa ja esittele ihmisiä, jotka ovat osa tapahtumaan.

Soveltaminen

Sosiaalinen media (kollaasi vasemmalla)

Fokus on abstrakteissa yksityiskohdissa. Määrittele sanoma joko virran, loisteen tai nosteen avulla. Välitä sitten viesti sen yksinkertaisimmassa muodossa.

Mobiililaitteet (kollaasi oikealla)

Mobiililaitteilla otetut valokuvat noudattavat samoja sommitellullisia elementtejä kuin muutkin kuvat. Brändivärien käyttäminen kuvien värisävyjä säätäessä on suositeltavaa mahdollisuuksien mukaan.

Soveltaminen

Graafiset elementit

 

Tilaa muotoilulle (kuvasarja ylhäällä)

Yksityiskohdat tai kuvat, joissa on vahva keskitetty kohde, sopivat hyvin käytettäväksi muotojen kanssa. Kuvalle annetaan tilaa hengittää, jotta rajaus ei pilaa sommittelullisia elementtejä.

Negatiivinen tila (alhaalla)

Logoille ja iskulauseille. Pääkuvat ja niiden vaihtoehtoiset versiot sisältävät luonnollisesti tilaa graafisille elementeille.

Graphical Use update

Aineistopankit

Julkinen aineistopankki: https://cumulus.rovaniemi.fi/media

Sisäinen aineistopankki: https://intrakuvat.rovaniemi.fi